Bewakingscamera voor het MKB.

Ten aanzien van het gebruikmaken van camerasystemen voor ondernemingen in het MKB segment zijn er diverse mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor het plaatsen van een vast camerasysteem. Er zijn dan mogelijkheden om een beveiligingscamera te kopen en zelf te installeren, maar u kunt het camerasysteem ook door de leverancier laten plaatsen. U weet dan zeker dat de camera op de juiste plaats komt te hangen. Een andere mogelijkheid waar bedrijven in het MKB gebruik van kunnen maken is het tijdelijk huren van een bewakingscamera. Bijvoorbeeld voor het toepassen van cameratoezicht bij een speciaal evenement met toegangscontrole of voor het opnemen van beelden van vermoedens van fraude of diefstal binnen het bedrijf.

Meer over Bewakingscamera voor het MKB

Mogelijkheden camerasysteem voor uw bedrijf

Er zijn dus verschillende mogelijkheden voor uw bedrijf om gebruik te maken van een camera beveiliging systeem. Afhankelijk van het doel van de camerabewaking kunt u het meest geschikte systeem voor cameratoezicht aanschaffen of huren. Hieronder de verschillende doeleinden en mogelijkheden voor het gebruikmaken van camera beveiliging nog even op een rij.

• Cameratoezicht
• Preventie
• Toegangscontrole
• Camerasysteem als opsporingsmiddel
• Tijdelijk huren van beveiligingscamera
• Aanschaffen en installeren bewakingscamera

 

Kwaliteit bewakingscamera

Of u nu van plan bent om tijdelijk een bewakingscamera te huren of voor het aanschaffen van een beveiligingscamera voor uw bedrijfspand, de kwaliteit van het camerasysteem is natuurlijk enorm belangrijk. Met de kwaliteit van de bewakingscamera wordt onder meer op de scherpte van de beeldweergave gedoeld. Een scherpe beeldweergave is uiteraard belangrijk om details en opvallende bewegingen te kunnen opmerken. U kunt bij het huren of kopen van een bewakingscamera bij de kwaliteit van de beeldweergave letten op de hoogte van de resolutie

Tips plaatsen beveiligingscamera

Als u van plan bent om het camerasysteem zelf te installeren, dan kunt u met een aantal tips rekening houden om het beste resultaat te bereiken:

• Plaats de camera zo dat deze als het ware met het licht mee kan kijken
• Plaats de camera niet rechtstreeks in de richting van de zon
• Plaats de camera direct bij de ingang of uitgang voor het beste beeld
• Plaats de camera met gezichtsherkenning als doel op ooghoogte
• Plaats de camera´s op een opvallende plek voor een preventieve werking

 

Bewakingscamera voor het MKB

Uit de eerste aanvragen is gebleken dat gemiddelde subsidieaanvraag 4200 euro bedraagt, terwijl met 2500 euro rekening was gehouden.
Staatssecretaris Heemskerk verhoogt daarom het budget dat beschikbaar is van 3 miljoen naar 7,5 miljoen euro.
De subsidieregeling veiligheid kleine bedrijven (VKB) is vanaf 1 september ook landelijk beschikbaar.

Gratis scan bij HBD

Het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel (HBD) verzorgt de veiligheidsscans in winkelgebieden waar gewerkt wordt met het Keurmerk Veilig Ondernemen.
Normaal betaal je 125 euro voor de scan, maar het HBD biedt de scan tot 1 september 2009 gratis aan. Je kunt de gratis HBD-veiligheidsscan aanvragen via je winkeliersvereniging. Wat is de subsidie veiligheid kleine bedrijven?
Pilotperiode van 1 februari 2009 tot en met 31 augustus 2009.
Op 1 februari 2009 is de subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven van start gegaan die winkels en ondernemingen met minder dan 10 personeelsleden helpt criminaliteit en fraude te bestrijden.
Om zeker te weten dat de plannen aan zullen sluiten bij de wensen van de ondernemers, gaat er eerst een pilotperiode van start.

Pilotfase:

Tijdens de pilot wordt getest hoe het subsidie-instrument zo efficiënt mogelijk ingezet kan worden.
Deze proefperiode zal lopen van 1 februari 2009 tot en met 31 augustus 2009.

De bedoeling is dat er 1 september 2009 een instrument is die voor alle kleine ondernemers beschikbaar is.
Wat zijn de Pilots?

Tijdens deze pilot komen alleen die (kleine) bedrijven in aanmerking die:
* óf gevestigd zijn in de gemeente Utrecht, Deventer of Rotterdam;
* óf lid zijn van de brancheorganisatie vereniging MITEX;

* óf gevestigd zijn op een locatie Keurmerk Veilig Ondernemen met een geldig certificaat of een door alle partijen getekende intentieverklaring. Hoe is de selectie voor de pilots tot stand gekomen?

Voor de testfase is gekozen voor een mengeling van stedelijke en landelijke gebieden waarbij door het land verspreid bedrijven mee kunnen doen.

Het belangrijkste criterium was dat de pilots reeds een bestaand en betrouwbaar systeem voor veiligheidsscans hebben. Waar richt de subsidieregeling zich op?

De subsidieregeling veiligheid kleine bedrijven is gericht op preventieve maatregelen tegen criminaliteit en de gevolgen daarvan.

Voorbeelden hiervan zijn diefstal, inbraak, agressie en geweld, overvallen, internetcriminaliteit, interne criminaliteit / fraude, etcetera. Wat zijn de voorwaarden voor de subsidie?

De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidie is dat er eerst een veiligheidsscan wordt uitgevoerd door een deskundige veiligheidsadviseur.
Een veiligheidsscan is een onderzoek naar mogelijke maatregelen die de veiligheid van de ondernemer en zijn of haar personeel zal vergroten.
Bij dit onderzoek is er aandacht voor organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen.

Het zal gaan om maatregelen die zinvol zijn voor de ondernemer. Het initiatiefBewakingscamera voor het MKB  voor het laten uitvoeren van een veiligheidsscan ligt bij de ondernemer zelf.

 


Bewakingscamera voor het MKBPartners

auto  bewakingscamera

Dat mag, maar hou wel rekening met de wet op de privacy. Samengevat? Film en verwerk alleen datgene wat je echt nodig hebt in functie van je bescherming. Richt je camera niet op een plaats waarover je geen bevoegdheid hebt, zoals de openbare weg die naar jouw oprit leidt.

 

toegangscontrole

Elektronische toegangscontrole biedt heel wat voordelen ten opzichte van het klassieke slot en sleutel. U heeft vast al eens een sleutel verloren en dan kent u het ongemak dat dit met zich meebrengt om de sloten te laten veranderen en nieuwe sleutels uit te delen. Bovendien kan een sleutel gekopiëerd worden waardoor er nog meer veiligeheidsrisico’s ontstaan.

 

Waarom is je woning beveiligen belangrijk?

Het belang van inbraakbeveiliging moet niet worden onderschat. Vaak beseffen mensen pas hoe belangrijk een woning beveiligen tegen inbraken is wanneer het al te laat is. Op het moment dat je namelijk slachtoffer bent geworden van een woninginbraak, kom je tot het besef dat de inbreker er niet alleen met je waardevolle spullen vandoor is gegaan, maar ook met het gevoel van veiligheid dat je tot dan toe altijd in je woning had. Hierdoor zal je jezelf niet meer veilig en ontspannen kunnen voelen als je thuiskomt. Dit is de voornaamste reden waarom inbraakbeveiliging zo belangrijk is.

Wat maakt een goede inbraakbeveiliging?

Een goede inbraakbeveiliging voor een woning is niet alleen maar afhankelijk van de beste sloten op deuren en ramen laten plaatsen. Of je woning goed tegen inbraken beveiligd is, is van zoveel meer factoren afhankelijk. Zo kan bijvoorbeeld het hebben van buitenverlichting een grote bijdrage leveren aan inbrekers buiten de deur houden. De lampen aan de buitenzijde van de woning zorgen er namelijk voor dat mensen niet ongezien de woning kunnen benaderen in het donker. Tevens zijn er extra beveiligingsmaatregelen die genomen kunnen worden. Je kan bijvoorbeeld een alarmsysteem laten installeren.

Vraag jij jezelf af hoe goed jouw woning tegen inbraken beveiligd is? Dan kan je een slotenmaker langs laten komen om de inbraakbeveiliging te evalueren. Men zal dan kijken of alle mogelijkheden om te beveiligen tegen inbraken optimaal benut worden. Tevens zal de slotenmaker bekijken of de sloten op ramen en deuren nog wel aan de laatste maatstaven voldoen. Verouderde sloten kunnen namelijk met de laatste inbraakmethodes in een kwestie van enkele seconden geopend worden. Via deze website kan je een slotenmaker vinden die getraind is om de zo belangrijke inbraakbeveiliging op een professionele manier te evalueren.

Belastingvermindering voor beveiligen van woningen

Investeringen die u liet uitvoeren en betaalde in 2014, waren aftrekbaar in het aanslagjaar 2015. Voor investeringen aan woningen in het Vlaamse Gewest die uitgevoerd zijn na 1 januari 2015, kunt u geen belastingvermindering meer krijgen. Informeer ook bij uw gemeente. Sommige gemeenten geven ook nog een premie voor inbraakpreventie.

De investering in een alarminstallatie of andere inbraakwerende maatregelen is een verstandige keuze. Om de kosten van je investering te drukken kan je aanspraak maken op enkele financiële maatregelen zoals een gemeentelijke premie of een verlaagd btw-tarief. Daarnaast zijn er nog andere financiële ondersteuningen voor maatregelen die inbraakpreventief zijn.

Verlaagd btw-tarief van 6%

Voor de installatie van vaste alarmtoestellen tegen diefstal kom je in aanmerking voor een verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van 21%.

Er moet dan wel aan volgende voorwaarden voldaan worden:

  • De woning waar je de alarminstallatie plaatst is ouder dan 10 jaar.
  • De woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een bijkomstig deel ervan wordt gebruikt om een beroep uit te oefenen.
  • De werken worden rechtstreeks aan de eingebruiker gefactureerd.
  • De levering en plaatsing van het toestel gebeurt door dezelfde aannemer.

 

overkoepelende renovatiepremie

Subsidie voor beveiliging voor Sommige investeringen worden niet onmiddellijk beschouwd als inbraakwerend, maar kunnen het inbrekers wel een pak lastiger maken. Dubbel glas en sterk buitenschrijnwerk zijn daar voorbeelden van. Voor het toepassen van deze onrechtstreekse inbraakwerkende maatregelen kan je de overkoepelende renovatiepremie aanvragen.

De Overkoepelende renovatiepremie vervangt de oude Renovatiepremie en Verbeteringspremie. De Vlaamse verbeteringspremie kan je niet meer aanvragen. Ook aanvragen voor de vorige renovatiepremie zijn niet langer mogelijk. Enkel wie al een eerste deel van de premie heeft gekregen, kan nog een tweede aanvraag indienen binnen 2 jaar, ten laatste op 31 januari 2021.